وبلاگ روانشناسی

آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا

 

آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا

نام آزمایش :  آزمایشیادگیری فشرده و یادگیری توزیعی 

شاخه آزمایش :  روانشناسی تجربی

تعداد صفحات : 44 صفحه

تعداد جدول ها و نمودار ها : دارای جدول ضمائم .12 جدول . 5 نمودار

قیمت آزمایش : 8000 تومان

نوع فایل آزمایش :  PDF  و WORD 2007 و WORD 2003

 برای دیدن دورنمای آزمایش و خرید این آزمایش به پایین صفحه بروید


 دورنمای آزمایش یادگیری از راه کوشش و خطا


 

فهرست مطالب :                                                                                                صفحه

عنوان پژوهش ------------------------------------------------------------------------------------3

چکیده    --------------------------------------------------------------- ------------------- ------3

مقدمه    ----------------------------------------------------- ---------------------------- ------ 4

بیان مسئله  ------------------------------------------------------------------------------------ 7

سوالات محقق ----------------------------------------------------------------------------------10 

اهمیت و ضرورت مسئله  --------------------------------------------------------------------  11     

اهداف تحقیق ----------------------------------------------------------------------------------  11   

فرضیه ها --------------------------------------------------------------------------------------- 11

تعیین متغیر ها --------------------------------------------------------------------------------  11

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها  -------------------------------------------------------------12

جامعه آماری -------------------------------------------------------------------------------------13

 نمونه آماری ------------------------------------------------------------------------------------ 13

روش و چگونگی جمع آوری اطلاعات -------------------------------------------------------  13

روش و طرح تحقیق ------------------------------------------------------------------------------14

ابزار اندازه گیری ---------------------------------------------------------------------------------  14 

تحلیل نتایج ------------------------------------------------------------------------------------   14

بحث و نتیجه گیری -----------------------------------------------------------------------------  17

محدودیت ها ------------------------------------------------------------------------------------ 19

پیشنهادات  --------------------------------------------------------------------------------------19

منابع -------------------------------------------------------------------------------------------- 20

   ضمائم -----------------------------------------------------------------------------------------21

 

دورنمای این آزمایش

 

عنوان پژوهش : بررسي یادگیری از راه کوشش و خطا

 

چکیده :    موضوع این تحقیق عبارت بود از بررسي یادگیری از راه کوشش و خطا  به منظور این بررسی3 فرضیه تدارک دیده شد. و جهت این آزمون فرضیه از بین کارمندان کلینیک مشاوره بیماریهای رفتاری رشت که در رنج سنی 30- 16 سال بوده اند که تعدادشان 5 نفر بود یک نفر به طور تصادفی انتخاب گردید در نتیجه آزمودنی یک مرد 24 ساله شد. و راهنماییهای لازم ودستورالعمل ها جهت روشن شدن مراحل کاربه وی ارائه شد .سپس یک ماز 12 شاخه که اعدادگذاری شده بود ودارای دونقطه مبداومقصدبود مورداستفاده قرارداده شد.دراین مازشماره مسیردرست همراه باشماره مسیرنادرست کنارهم ارائه شد در هر بار تمرین تعداد خطاها ی آزمودنی در جدول مربوطه ثبت گردید .این بررسی نشان دا د که خطاهای آزمودنی در پیدا کردن مسیرهای درستی که اول یا آخر ماز قرار داشتند به مراتب کمتر از خطا های او در مسیرهای وسط ماز بود .و همچنین نشان داد که یادگیری به تدریج و با کاهش خطاها صورت میگیرد .و از آنجا که آزمودنی توانست سه بار متوالی بدون خطا ماز 12 شاخه ای را طی کند پس بر اثر تمرین حافظۀ کوتاه مدت او به حافظۀ بلند مدت تبدیل شده .

 

قیمت این آزمایش ۶۰۰۰ تومان میباشد

راهنما خرید: شما میتوانید وجه مورد نظر را به یکی از حساب های زیر واریز نموده که هم از طریق کارت و هم از طریق فیش بانکی میباشد و پس از واریز وجه فرم زیر را تکمیل نموده تا آزمایش مورد نظر برای شما ایمیل گردد
شماره حساب ها

 


 

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 7:0  توسط بابک علوی پور  |